Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester som sammen skaper gode digitale brukeropplevelser og ivaretar dine forretningsmessige behov.

sm_tjenester4
sm_tjenester3

Strategi

Kjenner du dine mål men trenger en veiviser i det digitale landskapet? Vi hjelper deg med å legge en helhetlig digital strategi slik at du blir bevisst på HVA du skal kommunisere til HVEM og i HVILKE kanaler, for å oppnå dine mål og skape nye ambisjoner.

Les mer »

Design

Et godt design er en viktig forutsetning for et vellykket ditgitaliseringsprosjekt. Våre designere jobber for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater med design som ivaretar forretningens mål ved å sette brukernes behov i fokus.

Les mer »

Kode

Kode er fellesbenevnelsen på språkene vi bruker for å få de digitale løsningene til å se ut og oppføre seg slik vi ønsker. Mens enkelte digitale løsninger i stor grad kan settes sammen ved hjelp av ferdig kodede moduler, vil det ved andre være behov for at hele eller deler av løsningen kodes fra grunnen av.

Les mer »

Innhold

En nettside eller en app er mer enn det digitale rammeverket som designes og kodes opp. Før løsningen er klar for lansering skal den fylles med  innhold: Tekst, bilder, animasjon og film som sammen skal formidle budskapet som din bedrift ønsker å formidle for å nå sine mål.

Les mer »

Nettside

Nettsiden er bedriftens ansikt utad og et sted hvor mange viktige førsteinntrykk dannes. Nye kunder, potensielle samarbeidspartnere og fremtidige medarbeidere bruker nettsiden for å gjøre seg kjent med hva din bedrift kan tilby. Derfor er det viktig at de raskt får oversikt over dette på nettsiden og at svarene de finner er i samsvar med det du ønsker å formidle.

Les mer »