Strategi

Kjenner du dine mål men trenger en veiviser i det digitale landskapet? Vi hjelper deg med å legge en helhetlig digital strategi slik at du blir bevisst på HVA du skal kommunisere til HVEM og i HVILKE kanaler, for å oppnå dine mål og skape nye ambisjoner.

1
eggtimer

For å få mest mulig ut av et tiltak, en aktivitet eller et nytt digitalt produkt bør det være forankret i en strategi; en overordnet plan for hvordan din bedrift skal nå sine forretningsmessige mål. Vi kan hjelpe deg med å skaffe innsikt og legge strategier for utvikling av digitale konsepter, bruk av digitale verktøy og kanaler, samt innholdsstrategier tilpasset den digitale hverdagen.

Vi tilbyr:

  • Behovsavklaring, analyse og rådgivning
  • Digitalstrategi
  • Innholdsstrategi

Be om tilbud