Hva er forskjellen mellom CRM og CDP?

Hva er forskjellen mellom CRM og CDP?

Publisert: 24. januar 2022

Behandling av kjente og ukjente datakilder

 Flere markedsførere ble tatt med buksene nede da en iOS-oppdatering hindret tracking på tvers av plattformer. Digital annonsering fikk dermed et ordentlig slag i buken. Google har i likhet med Apple iverksatt en utfasing av tredjepartsdata innen utgangen av 2023. Strategien for effektiv markedsføring er i endring. Relevans er det som skal belønnes, og de som ikke klarer å holde seg relevante vil nedprioriteres av plattformene. 

Det å være relevant er en oppgave som blir vanskeligere, derfor må du tenke helhetlig om markedsføringen din; hvilken strategi dere har, hvilke systemer dere har som støtter opp denne strategien og hvordan dette påvirker mulighetene for retargeting. Du må ha et system og en metodikk som evner å levere riktig innhold til riktig person til rett tid. Fokuset er å ta dine potensielle kunder gjennom en kundereise som engasjerer, og som skaper momentum og vekst. 

Inbound-metodikken er en slik strategi som hjelper deg med å utføre helhetlig markedsføring og konvertere besøkende om til leads, men denne metodikken trenger også et system som gjør at du kan gi riktig innhold til riktig person til rett tid. 

Hvilke systemer snakker vi om? Du har i utgangspunkt to alternativer, men valget avhenger noe av fokuset. Fokuserer du hovedsaklig på B2B, er CRM en god løsning. Vi anbefaler Hubspot. Fokuserer du på forbrukere, vil CDP være en god løsning for deg. Vi anbefaler Segment eller Bloomreach. Hvorfor skiller vi på B2B og B2C? Den personlige oppfølgingen er annerledes når vi vurderer en salgsprosess. En forbruker som kjøper et kjøleskap til 10.000,- vil i grove trekk overbevises ved bruk av markedsføring, mens en bedrift som anskaffer anleggsmidler til en verdi av 1MNOK vil det være et langt større fokus på individuell oppfølging. Vi kan si at komplekse produkter og tjenester krever individuell oppfølging, mens mindre komplekse produkter og tjenester har oppfølging som ofte generaliseres i form av markedsføringstiltak.

Hva er forskjellen på CDP og CRM?

Med dette i minne, om at oppfølgingen er annerledes, er det også designet systemer som har fokus på nettopp dette - de forskjellige oppfølgingene. Dette innebærer at noe data registreres på individnivå, mens andre systemer bearbeider data på gruppenivå. 

Et CRM-system er det vi kjenner til som en mer moderne utgave av et kunderegister. En kundedatabase med andre ord. Men en database eller kunderegister har en struktur på dataen som gjør at den ikke er anvendelig. Et CRM-system er derimot langt mer fleksibel med dataen. Et CRM-system skaper profiler av kjente beslutningstakere. Her kan både strukturert og ustrukturert data lagres. Dataen kan anvendes til nyttig rapportering som forteller om bedriftens status slik den er per dags dato. Og det er et system som aller helst anvendes når du selger komplekse produkter til bedrifter hvor såkalte beslutningstakere som trenger; får individuell oppfølging i salgsprosessen. 

Et CDP-system er annerledes når vi sammenligner det med CRM. CDP lagrer alt av ustrukturert, semi strukturert og strukturert data. Dette er en system som skaper profiler av kjente og ukjente. Et CDP bearbeider førsteparts - og nulltepartsdata om til forskjellige segmenter. Altså, vi jobber her på gruppenivå, mens i et CRM system jobber vi på individnivå. Derfor er også oppfølgingen mer generelt preget av markedsføringstiltak. 

Både CRM- og CDP-systemer samler data, men et CRM-system har mer fokus på å organisere og håndtere kundesamtaler med dine medarbeidere, mens et CDP har mer fokus på å hente data om atferd relatert til dine produkter eller tjenester. De er derfor ofte avhengig av hverandre for å komplementere hverandre når nettbutikk er med i ligningen. 

Et annet system som CDP ofte forveksles med er DMP. DMP står for Data Management Plattform. Dette er en system som skaper profiler av ukjente. Besøkende er ukjente fordi dataene som lagres er begrenset og forholder seg til førsteparts data. Med førsteparts data mener vi adferd vi kan observere på våre eide kanaler. Som for eksempel atferd som viser interesse for et produkt. Denne type systemer blir viktigere for den etiske markedsføreren, og spesielt når måten vi annonserer på endrer seg.  

CDP og CDM er bygget opp med forskjellige teknologier, og tjener forskjellige formål. De er systemer som komplementerer hverandre og gir hverandre viktig data. Et CRM-system har ofte svakheter når det kommer til å samle ustrukturerte data. Flere av disse systemene kan komplementeres med integrasjon mot et CDP - og/eller CDM-system avhengig av behov. Vi ønsker derimot å nevne at CRM-system som Hubspot også kan observere førstepartsdata under de rette forholdene - som på den måten kan bearbeide ustrukturert data til actionable data. Vi anbefaler at du foretar en re-evaluering av din strategi for å avdekke hvilke muligheter du på nåværende tidspunkt har for rapportering og målretting av annonser, med de systemene du bruker og hvordan dette endres når tredjepartsdata forsvinner.