Helhetlig markedsføring med Inbound metodikken

Helhetlig markedsføring med Inbound metodikken

Publisert: 20. januar 2022

Magnet markedsføring

Hva er helhetlig markedsføring?

Dette spørsmålet er både enkelt og vanskelig å svare på, men ofte er gjennomføringen vagere enn ideen. Vi snakker om å koble felles aktiviteter sammen og gi de et felles uttrykk som forsterker hverandre. Hvordan gjør vi dette? Ved å starte i riktig ende. 

For å tenke helhetlig må du ha system og metodikk som evner å levere rett innhold til rett person til rett tid. Denne metodikken heter Inbound-metodikken. Fokuset er å ta dine potensielle kunder gjennom en kundereise som engasjerer og som skaper momentum for jungeltelegrafen. Kjernen i Inbound-metodikken følger prospektet gjennom tre steg. Tiltrekke, Engasjere og Glede.

Riktig innhold til riktig person til rett tid - En rød tråd

Å tiltrekke seg idealkunden er knyttet opp mot innholdsmarkedsføring. Det kan være så enkle ting som å publisere innlegg i form av blogg eller på sosiale medier. Eksempler på dette er guider, informasjon om hvordan din tjeneste hjelper dem med å overkomme en utfordring, kundeanmeldelser, tilbud eller lignende. Engasjere handler om å presentere innsikt og muligheter som er i tråd med prospektet sine mål slik at sannsynligheten for at de kjøper av deg øker. Det kan blant annet være å ha rådgivere som kan veilede og konsultere veien for dem. Å glede handler om å gi støtte slik at kunden kan finne veien til suksess med deres kjøp. Ved å følge disse tre stegene skaper du momentum. I likhet med et flyhjul skaper dette momentumet som oppstår av entusiasme, nye kunder i form av jungeltelegrafen. Dårlige kundereiser og opplevelser fremstår som friksjon som reduserer momentum og vekst. 

Hvordan tiltrekker du de riktige folkene?

For å kunne levere riktig innhold; er det imperativt at du som aktør har den nødvendige kjernekunnskapen om hva dine potensielle kunder har av spørsmål og intensjoner i de forskjellige stadiene de beveger seg. Ved å besvare disse spørsmålene kan du veilede, utdanne og bli deres kilde for informasjon. Ved å bli deres kilde for informasjon har du oppnådd å bli en autoritet i ditt felt - og dette skaper konkurransefortrinn. 

Ved lage innhold i form av blogg, tjenestesider og mer, som besvarer spørsmål som din målgruppe søker på, vil du naturlig stige fram som en helt fra skyggeland. Dermed vil søkemotoren Google belønne nettsiden din med økt trafikk, fordi du har forstått hva din målgruppe søker etter. Dette er med andre ord god søkemotoroptimalisering. God SEO er også med på å skape tillit, og som vi vet er tillit viktig for at en kunde skal handle. Deler du verdifullt innhold gjør du deg ikke bare relevant for deres intensjon, men du skaper tillit. 

Innholdet som du har laget kan publiseres organisk på sosiale medier, podkaster eller lignende - og skape naturlig vekst. Betalte annonser vil naturligvis eksponere flere for budskapene og skape momentum.

Hvorfor er helhetlig markedsføring viktigere nå enn før?

De aller fleste markedsførere husker konsekvensen av den siste iOS-oppdateringen og hvordan dette påvirket både rapportering og gevinstrealisering på betalte medier. Dette markerte en endring i måten annonsering foregår på. Relevant markedsføring er nå på vei tilbake. Dette betyr at irrelevante annonser vil bli straffet av plattformene, og snart begynner Google med å fase ut sine Cookies. 

Zero Party Data (nulltepartsdata) = Engasjement

Morgendagens markedsførere har allerede gjort seg bekjent med uttrykket Zero Party Data, som vi i Smart Media har gitt navnet nulltepartsdata. Dette handler i korte trekk om å lage engasjerende interaksjon som gjør at besøkende er villige til å dele informasjon med deg, proaktivt fra deres side. Dette kan eksempelvis være ved hjelp av quizer eller spørreskjemaer for å veilede kunden til rett produkt eller tjeneste. Tillit er igjen ofte en faktor om besøkende er villige til å dele denne informasjon. Derfor vil et viktig tiltak for å skape denne tilliten være å gi rett innhold til rett person til rett tid. 

Inbound er veien å gå dersom man ønsker å vokse uten voksesmerter; med å bygge langsiktige forhold med kunder og de som ikke enda er kunder. Det handler om å verdsette og gi muligheten til å nå sine mål sammen med deg. 

Hvordan glede kundene dine?

Fokuset er først og fremst å sikre kundetilfredshet, men også å overgå forventningene og gi nødvendig støtte etter at kjøpet er gjort. Dette involverer at du må være deres fremste støttespiller og ekspert som kan gi veiledning. Med å tilgjengjøre verdifull informasjon i form av nyttige FAQs eller chatboter som styrer de mot rett innhold er enkle og gode strategier for å gjøre informasjon mer tilgjengelig og overgå forventninger. Å lytte til tilbakemeldinger er også viktig for å lære, optimalisere kundereisen mer og ikke minst gi svar på spørsmål. Av og til må du også assistere når det ikke er kroner involvert. Ved å glede kundene deres når ting er usikkert skaper du ambassadører som sikrer momentum.

For å summere opp Inbound-metodikken

Som markedsfører er målet ditt å tiltrekke nye prospekter, engasjere de i skala og glede de på individuelt nivå. Samarbeid med både selgere og support medarbeidere vil være nøkkelen for å skape helhetlig markedsføring, skape momentum i forretningene og skape vekst. Ved å lage riktig innhold til riktig person til rett tid har du kommet langt på vei. Det er på dine eide kanaler at du kan konvertere med dine egne kreative vrier - og ikke minst eie konverteringene. For å kunne gjøre dette må du ha systemer som støtter opp; som for eksempel Hubspot. Fokuser på innhold og spiss budskapet ditt!