Med skogbrukernes sikkerhet i siktet

Med skogbrukernes sikkerhet i siktet

Merkevare

Sikringsradioen

Prosjekt

Merkevarebygging, Nettside, Markedsføring, Kjernebudskap, Design

År

2020-2024

Sikringsradioen nettside

Sikringsradioen - den sikreste jaktradioen

Sikringsradioen har i over 40 år jobbet for økt sikkerhet for skogbrukere, dyresankere og andre som jobber eller ferdes i utmark hvor andre kommunikasjonsmidler kommer til kort.

Til forskjell fra vanlige håndholdte VHF-radioer, eller jaktradioer som de gjerne kalles, har Sikringsradioen en infrastruktur bestående av basestasjoner plassert høyt i terrenget som sørger for en mye lengre rekkevidde enn hva man kan oppnå med signalene som sendes kun mellom radioene.

De fleste sikringsradioene har også direkte oppkobling mot nærmeste 110-sentral, slik at man bare trenger å trykke på en knapp for å varsle om at man trenger hjelp ved ulykker eller andre alvorlige hendelser.

Mann med Sikringsradio
Sikringsradioen personasark

Spisset budskap med personas

Ettersom Sikringsradioen er et produkt som er rettet mot spesifikke målgrupper som skogbrukere, dyresankere og jegere, ble det viktig å få god kjennskap til disse brukerne for å jobbe med en spisset kommunikasjon både på nettsiden og i andre markedsføringstiltak.

Her jobbet vi blant annet frem personas for hver av de høyest prioriterte målgruppene. Personas er personifiserte framstillinger av et spesifikt kundesegment, og gjennom disse ble vi kjent med mulige mål og utfordringer, verdier, smertepunkt og innvendinger, i tillegg til hvilke kanaler kundene benytter som det kan være relevant for Sikringsradioen å markedsføre seg i.

En rød tråd mellom nettside og markedsføring

I etterkant av innsiktsprosessen har vi vært fast markedspartner for Sikringsradioen. Gjennom dette samarbeidet har vi blant annet levert nettside, innholdsproduksjon og markedsføring.

Her har vi blant annet jobbet ut en kampanje: "Husk Sikringsradioen", hvor det i samarbeid med Camerat ble produsert to kampanjefilmer som ble distribuert som annonser på YouTube og Facebook.

I tillegg ble det utarbeidet printannonser som ble distribuert i medlemsmagasinene til Sikringsradioens eierorganisasjoner; Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Vi har også utarbeidet en landingsside med mer informasjon for alle som ble eksponert for annonsene.

Sikringsradioen landingsside
Sikringsradioen reklameplakater
Sauebonde
Sikringsradioen beachflag