Vårt aller viktigste nettsideprosjekt

Vårt aller viktigste nettsideprosjekt

Merkevare

LEVE

Prosjekt

Nettside, Kjernebudskap

År

2024

LEVE nettside på laptop

Hjelp til å LEVE videre etter det utenkelige

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har siden 1999 lagt ned en imponerende innsats, både for å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og for å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Under oppdraget med å designe og utvikle en ny nettside for LEVE, ble det ekstra viktig med en god forståelse av brukerbehovene på nettsiden. Denne forståelsen skulle danne grunnlaget for strukturering og presentasjon av innholdet på nettsiden, med sikte på å unngå forvirring og gjøre det enkelt for brukerne å finne relevant informasjon.

LEVE nettside mobil
LEVE prosess

Innsikt og involvering – nøkkelen til gode brukerreiser

LEVE har et ekstremt viktig samfunnsoppdrag. De er også en organisasjon bestående av mange engasjerte og omsorgsfulle mennesker som har mye på hjertet. De aller viktigste målgruppene deres befinner seg i tillegg i en sårbar og nesten uvirkelig fase i livet første gangen de besøker nettsiden.

I en slik setting er det å strukturere og tilgjengeliggjøre informasjonen som skal formidles i passende porsjoner avgjørende, både for at brukerne av nettsiden skal få dekket sine behov og for at LEVE skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

For å få innsikten til å jobbe ut en god struktur for nettstedet fasiliterte vi en todagers digital workshop hvor flere representanter fra LEVE og Unge LEVE deltok. Her kartla vi mål, målgrupper og brukerbehov, identifiserte kjernesider og jobbet med kjernebudskap.

 

LEVE nettside 2

En nettside som kommer brukerne i møte

leve.no har alle de viktigste målgruppene fått en egen underside som snakker til dem i den situasjonen de står i. Enten brukerne er etterlatte eller berørte ved selvmord, bekymrede for egnes eller andres selvmordstanker, eller kunnskapssøkende, så vil de finne lenke til "sin" underside med tilpasset informasjon både via forsiden og hovedmenyen.

Å konvertere flere støttespillere, samt å få flere av dem som står igjen etter selvmord til å engasjere seg i sorgstøtte og selvmordsforebyggende arbeid når de er klare for det vil bidra til at LEVE står sterkt som organisasjon også i fremtiden. "Støtt LEVE" og "Bli medlem" er derfor særdeles viktige brukeroppgaver på nettsiden og har dermed også fått ekstra fokus i menyen.

Samfunnsoppdraget og engasjementet til LEVE er like sterkt som før, men på den nye nettsiden blir dette engasjementet enda tydeligere. I tillegg kommer nettsiden brukerne i møte på en mye mer hensiktsmessig måte enn tidligere, med fokus på enkel navigasjon og tilgang på relevant informasjon.

LEVE strukturkart
LEVE bilde. To som holder rundt hverandre.
LEVE illustrasjon