Staut kar, stødig merkevare

Staut kar, stødig merkevare

Merkevare

Jens Kvernmo

Prosjekt

Merkevarebygging, Nettside, Visuell identitet, Markedsføring, Kjernebudskap

År

2021

Jens Kvernmo logo 1

En ekte formidler

Jens Kvernmo er en av landets mest kjente eventyrere og har brukt flere år av livet sitt ute i naturen sammen med hundene sine. Han er en lidenskapelig villmarking, jeger, fisker og sanker, som i tillegg livnærer seg som foredragsholder, forfatter og TV-personlighet.

Jens brenner for å inspirere mennesker til å bli bedre kjent med, og glad i, naturen vår gjennom et aktivt friluftsliv. Han er kjent fra TV-serier på NRK TV og TV2 hvor han blant annet har levd med urfolk både i Norge, Canada, Grønland og Mongolia for å lære mer om det å høste bærekraftig av naturen.

Vi har vært så heldige å få jobbet med Jens på utvikling av kultur- og merkevareplattform, visuell identitet, nettside, markedsføring og flere Live-sendinger sammen med Camerat.

Fellesnevnere for alt sammen har vært ærlige, ekte og inspirerende historier.

Jens Kvernmo plakat 2
Varde

Med varden som inspirasjon

Varder har i all tid inspirert oss mennesker. For noen er varden selve målet, mens for andre er det holdepunkter som viser vei på en lengre vandring. Vardene står mutters alene, men vitner likevel om et stort felleskap. De er bygget stein på stein over lang tid.

En varde er tidløs, lik i dag som for hundrevis av år siden. De er jordnære og stabile, bygget med lokale materialer og tåler selv den sterkeste storm. Det er ved varden vi spiser niste, ser utover landskapet, drømmer oss bort og deler de gode historiene.

Jens er som varden – en veiviser. Han har et mål om å inspirere mennesker til å nå sine mål, uansett om de er små eller store.

Fra strategi til kreative uttak

Sammen med Jens jobbet vi ut en kultur- og merkevareplattform, basert på en innsiktsprosess med ham og flere av hans nærmeste støttespillere. Plattformen har lagt grunnlaget for den visuelle identiteten og de kreative uttakene vi har levert sammen med Camerat, men den skal også legge grunnlaget for den videre forvaltningen av merkevaren Jens Kvernmo.

Jens sitt verdigrunnlag fungerer som hans indre kompass når han skal planlegge nye ekspedisjoner eller påta seg nye oppdrag. Dette verdigrunnlaget gjenspeiles i kultur- og merkevareplattformen; et håndfast, strategisk dokument som guider og legger føringer, ikke bare for Jens, men også for teamet som til enhver tid måtte befinne seg rundt ham. Slik blir det enklere å sikre en konsistent og gjenkjennbar etterlevelse av merkevaren Jens Kvernmo.

Jens Kvernmo kultur- og merkevareplattform
Jens Kvernmo nettside
Jens Kvernmo klær
Jens Kvernmo plakat
Jens_Kvernmo_kart
Jens og hunden Bamse
Jens Kvernmo logo 2