5-stegs guide: Slik lykkes du med videomarkedsføring

5-stegs guide: Slik lykkes du med videomarkedsføring

Publisert: 18. desember 2020

standard

Tydeliggjør budskapet ditt med video

Markedsføring gjennom video er ikke noe nytt. Men video som virkemiddel i digitale plattformer og kommunikasjonskanaler har vist seg å være stadig mer effektfullt. I en tid hvor vi konsumerer store mengder informasjon hver eneste dag passer videoformatet ypperlig for å gjøre informasjonen forståelig, tilgjengelig og ikke minst posjonere den i passelige doser.  

Så hvorfor er video viktig i markedsføringen? Jo, fordi langt flere foretrekker innhold med video sammenlignet med konvensjonell tekst med stillbilder. En undersøkelse gjort av HubSpot, selskapet bak den verdensledende salgs- og markedsføringsplattformen ved samme navn, viser at videoinnhold rangeres høyest når det kommer til hva slags innhold kundene ønsker å konsumere. 

Video i markedsføringen gir deg et forsprang på konkurrentene. Med standarden på dagens kameramobiler kan også alle lage videoer av høy kvalitet. En video er på mange måter en jordnær presentasjon av hva du gjør, samtidig som den konsumeres raskt av kundene dine. Tall fra HubSpot viser også at 90 prosent av kundene tar en kjøpsbeslutning som følge av videoinnholdet.

Av selskaper som bruker YouTube aktivt i markedsføringen viser en undersøkelse fra 2019 at hele 83 prosent mente at dette var en vellykket strategi.

Video er også et nyttig verktøy i hele kundereisen og kan bidra til mye mer enn gode salgsresultater.

Free_Book_Mockup_2

5 steg for å lykkes med videomarkedsføring

 1. Planlegg videoen

Godt forarbeid sparer deg for mye tid ved at du slipper å filme og redigere ting på nytt. Før du begynner å gjøre opptak og redigere dem bør du avklare følgende:

  • Hva er hensikten med videoen din? Du må ha klart for deg hva du vil at ditt publikum skal foreta seg etter de har sett videoklippet. Et tips er å sende ut et spørreskjema i Google Forms til de som skal være med å lage videoen. Slik blir dere raskt enige om hva videoen skal besvare av spørsmål.
  • Å kartlegge målgruppen er også en viktig del av forberedelsene. Hvilke personas skal du nå? Er målet å selge mer av et bestemt produkt eller lansere noe helt nytt og spennende? Hvem vil være mest interessert i det du kan tilby og hvorfor?
  • Hvor skal videoen publiseres? På Facebook eller en egen landingsside? Begynn gjerne med én plattform før du du publiserer videoen andre steder.
  • Hvilke ressurser trenger du? Trenger du å leie et kamera team? Eller kanskje du vil gjøre opptakene selv, og bare ønsker hjelp med redigering? Ønsker du at en designer skal lage grafikk eller animasjoner til videoen din? Vær så tidlig ute som mulig med å koble på disse ressursene, sannsynligvis har de gode innspill som vil forenkle prosessen og bidra til et bedre sluttresultat.
  • Når skal du være i mål? Sett en deadline for når videoen skal være klar til publisering og fordel arbeidsoppgavene med klare tidsfrister. Da sikrer du en god arbeidsflyt fram mot det endelige resultatet.
sign1_02

2. Lag et manus

De aller fleste videoer som skal markedsføre noe trenger et manus. Har du ikke et manus, vil du sannsynligvis oppdage at videoen blir lengre enn nødvendig samtidig som redigeringsjobben i etterkant blir mer tidkrevende.

Start manusskrivingen slik du ville skrevet et blogginnlegg. Skriv en disposisjon med hovedpunkter. Lag en tabell med to kolonner der du i venstre kolonne skriver selve manuset, mens du i den høyre delen noterer deg hva slags type bilder som kan illustrere manuset på best mulig måte.

Pass på at du har noe fengende helt i starten av videoen. Hvis ikke er det svært få som vil se videoen din! Du må med andre ord forklare hva videoen din handler om i løpet den første setningen. Bruk korte setninger og et enkelt og ledig språk. 

Husk at muntlig språk er svært annerledes fra skriftspråk. Derfor bør du lese høyt gjennom manuset ditt flere ganger og gjerne også få dine kolleger til å gjøre det samme.

3. Lær deg kameraet

Smarttelefonen er alltid tilgjengelig i lomma og egner seg godt som opptaksmedium. Husk bare å aktivere flymodus og sørg for å ha tilstrekkelig lagringsplass før du starter å filme! Unngå å zoome. Beveg deg heller nærmere det du skal filme.

Du kan naturlig nok også bruke speilreflekskameraer til å filme med. Disse krever litt mer når det kommer til innstillinger, men gir deg flere kreative alternativer, samt bedre redigeringsmuligheter.

VM2025_Bildebank_BERR3362_web

4. Sett opp ditt eget studio

Det kan fort bli kostbart å sette opp et lite studio på arbeidsplassen. Men desto mer du leser deg opp om utstyr, desto mer finner du ut at du trenger. Det finnes imidlertid en rekke løsninger som ikke trenger å koste skjorta. Noe av det aller viktigste er å ha et stativ slik at kameraet holdes i ro. Et videolys og en trådløs mikrofon er også en god investering. Disse mikrofonene fra Saramonic sikrer god lyd gjennom trådløs blåtann-oppkobling.

5. Forbered intervjuobjektet ditt!

Har du en kameravant kollega trenger du ikke lese videre! Om ikke, er det smart å gå igjennom noen elementære teknikker. 

Det er viktig at den som blir filmet ser rett i kameraet. Dette kan naturlig nok være en krevende øvelse og det kan derfor være lurt å dele opp manuset i ulike deler slik at det er lettere å redigere. 

På enkelte deler av videoen kan du også legge inn klippebilder, altså bilder der du ikke ser ansiktet til den som prater. Da trenger naturlig nok ikke intervjuobjektet å se  kameraet hele tiden.

Ta flere opptak og gi veiledning underveis. Husk å gi gode tilbakemeldinger til den som blir filmet! 

Sannsynligheten er stor for at intervjuobjektet blir varmere i trøya desto lenger ut i opptaksprosessen dere kommer. Sett derfor av godt med tid til opptakene.

Husk å ta opp mer film enn du trenger og film gjerne personen i andre settinger enn der han/hun snakker.

vm_prelansering_BRE7973