Hvor godt kjenner du din drømmekunde?

Hvor godt kjenner du din drømmekunde?

Publisert: 28. november 2020

2023-aug-25-Smart-Media-miljøbilder-01-2

Du vet det er viktig å ha kunden i fokus - men har du fokus på riktig kundesegment?

Drømmekunden representerer kundesegmentet som er midt i blinken for produktene og tjenestene bedriften din tilbyr. Hun både trenger og ønsker seg det du tilbyr, og er i tillegg villig til å betale for det. Fordi produktet ditt er skreddersydd for den ideelle kundens behov vet du også at hun kommer til å bli så fornøyd med kjøpet at hun forteller det videre til nettverket sitt.

Finn drømmekunden blant dine personas

Nøkkelen til å identifisere og stifte bekjentskap med din drømmekunde heter personas. Personas er fiktive, personifiserte fremstillinger av dine ideelle kunder. Utvikler og vedlikeholder du personas for de ulike kundesegmentene dine gjør du det enklere for deg og dine medarbeidere å se hvilke segmenter som bør prioriteres, og hvordan man kommuniserer med disse kundene gjennom markedsføring og i salgsprosesser.

For å få full forståelse av hva som trigger de beste kundene dine, er det viktig å utvikle så detaljerte personas som mulig. De sterkeste personasene er basert på markedsundersøkelser - så vel som innsikt du samler inn fra ditt faktiske kundegrunnlag. Avhengig av virksomheten din, kan du ha så få som én eller to personas, eller så mange som 10 eller 20.

Hva med "negative" personas?

I motsetning til personas som representerer dine ideelle kunder, representerer negative personas potensielle brukere du ikke vil ha som kunder. Eller som du i hvert fall ikke vil bruke tid og penger på å nå ut til fordi de ikke vil generere det resultatet du ønsker. 

Eksempelvis kan det dreie seg om fagpersoner som er for avanserte for det du tilbyr eller studenter som bare er interessert i å lære om bransjen din. Ingen av disse gruppene vil være interessert i å legge igjen penger hos deg. Men det kan også dreie seg om potensielle kunder som er for dyre å skaffe seg, som har en tilbøyelighet til å falle fra, eller som er uegnet for gjenkjøp. 

Ideelle kunder er som regel fornøyde kunder og gode ambassadører for ditt produkt, mens negative personas i verste fall kan bli misfornøyde kunder fordi det du tilbyr ikke er en god match opp i mot deres behov. Derfor er det viktig å ikke bli fristet til å selge aktivt til disse - det kan faktisk koste deg dyrt i lengden.

Hvordan kan personas brukes i markedsføring?

Ved å utvikle personas kan du lettere spisse budskapet og tilpasse innholdet for å appellere sterkere til dine målgrupper. Dermed kan du også bedre målrette eller personifisere markedsføringen din for ulike segmenter av publikummet ditt.

Når du skal annonsere i sosiale medier gir personasene deg bedre forutsetninger for å vite hvilke kanaler det er lettest å treffe målgruppen i, hvordan du bør segmentere for å treffe målgruppen og hva budskapet bør være for å oppnå ønsket effekt. 

Skal du sende e-post eller nyhetsbrev kan du - i stedet for å sende den samme meldingen til alle i databasen din - segmentere på ulike lister sortert etter personas og skreddersy meldingene basert på hva du vet om dem og hvor langt de er kommet i salgsprosessen. 

Hvis du i tillegg tar deg tid til å lage negative personas, har du den fordelen at du kan skille de "dårlige eplene" fra resten av kontaktene dine. Det hjelper deg med å oppnå en lavere kostnad per konvertering av leads og kunder, i tillegg til å effektivisere salgsprosessen.