Kode

Kode er fellesbenevnelsen på språkene vi bruker for å få de digitale løsningene til å se ut og oppføre seg slik vi ønsker. Mens enkelte løsninger i stor grad kan settes sammen ved hjelp av ferdig kodede moduler, vil det ved andre være behov for at hele eller deler av løsningen kodes fra grunnen av.

SmartLabs-Web-old-007

Vi kan få ulike løsninger som snakker samme språk til å fungere mer sømløst ved å skrive en kode som binder dem sammen. Dette kalles en INTEGRASJON. Eksempler på slike løsninger kan være CRM, bookingløsninger eller nettbutikker som trenger å fungere bedre sammen med en nettside eller en annen løsning.

Vi kan også bruke kode til å lage PROTOTYPER på mer avanserte digitale løsninger. Med prototypene får man demonstrert hvordan løsningene skal fungere uten å bygge hele løsningen. En slik prototype eller MVP (minimum viable product) kan benyttes til å teste produktet i en tidlig fase og få verdifulle tilbakemeldinger eller sikre seg investorenes interesse.

For å lage de ferdige løsningene må det skrives enda mer kode. Vi utvikler avanserte nettsider, applikasjoner og andre SKREDDERSYDDE LØSNINGER som skal effektivisere, modernisere og forenkle prosessene for våre kunder, både internt og eksternt.

Vi tilbyr:

  • Koding av skreddersydde digitale løsninger (React, GraphQL og Enonic)
  • Koding av integrasjoner og API-koblinger
  • Mobilapplikasjoner
  • Digitale prototyper

Be om tilbud