grunderradet

Som tidligere nevnt i bloggen deltar jeg i Gründerrådet som er opprettet av kommunalminister Liv Signe Navarsete. Vi hadde vårt første møte 19. september , og i dag har jeg vært i Oslo for å delta på møte nummer 2. Temaene som sto på agendaen var følgende:

Tilgangen til kapital og finansiering av gründervirksomhet Hvordan møter virkemiddelapparatet gründerne? Hva etterspør gründerne og får de den informasjonen de har behov for.

Vi fikk to svært gode presentasjoner fra Innovasjon Norge og Connect Norge . Innovasjon Norge delte villig av sine tanker rundt utfordringer i organisasjonen og på hvilke områder de mener at de har et forbedringspotensiale. Det var positivt å se at mye av det som kom fram var ting som gründerrådet også har påpekt.

Connect Norge hadde jeg ikke hørt like mye om før møte. Mona Hellund som presenterte Connect gjorde et veldig godt inntrykk, og jeg tror det var flere enn meg som ønsker å finne ut mer om denne organisasjonen.

Det var som vanlig mange som var engasjerte

alex

I dag tar Alexander initiativ til å lage en god lunsj til teamet på Steinkjer.

Dagens delikatesse er kokte egg. Legg merke til kasserollen Alexander bruker til kokingen av eggene.

Alexander Kjølstad deltar på første møte i Gründerrådet.

Første møte i Gründerrådet er gjennomført. Vi møtte opp på kommunalministeren sitt kontor mandag 19. september kl. 14.00. Merket godt at det som skjedde 22. juli har ført til ekstra sikkerhetstiltak, uten at det satte noen stor demper på helhetsinntrykket.

Det var givende å høre mer om de andre deltagerne som skal være med i rådet, og jeg innså raskt at her sitter det mange ressurssterke personer. Hele rådet er bevisst på at vi ønsker å komme fram til veldig konkrete råd som kan settes ut i livet. Samtidig merker jeg meg at det er flere enn meg som er opptatt av holdninger og temaer som det er vanskelig å løse kun ved å bevilge mer penger.

Gleder meg til neste møte, og ser fram til å bli bedre kjent med mine rådskollegaer.

Fikk også et oppslag i DN samme dag 🙂

Alexander

FOTO: KRD på Flickr. LINK:  http://www.flickr.com/photos/krdep/6162209269/in/set-72157627580726179/

pressekonferanse

I går ble det nye gründerrådet til kommunalminister Liv Signe Navarsete lansert. Jeg deltok på pressekonferansen på Pirsenteret i Trondheim sammen med kommunalministeren, styreleder i SIVA Åslaug Haga, NHO-direktør John G. Bernander, og gründer Silje Vallestad som også sitter i rådet.

Aktuelle nettsaker: Lar seg imponere av ung gründer (Trønder-Avisa) Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete set ned eit eige gründerråd (regjeringen.no)

Alexander