Siva velger Smart Media som utviklingspartner

Smart Media bidrar med konsept, design, utvikling og rådgivning til Siva sin viktigste digitale kanal, nemlig nettsiden.