Prototype og brukertesting sikret effektive og behagelige kundereiser på nytt nettsted

NTE er en av landets største leverandører av energi, fiber og elektrotjenester. Konsernet inntar stadig nye markedsområder i en bransje som er i rivende utvikling. Digital tilgjengelighet er en forutsetning for å møte konkurransen.

ntenref2_smartmedia

Utfordringen

NTE opplevde at utdaterte og rotete nettsider gjorde det vanskelig for kundene deres å få den informasjonen og hjelpen de var ute etter, noe som blant annet resulterte i stor pågang på telefon.

Sammen tok vi grep for å gjøre kundereisene mer effektive og behagelige, med et moderne design og brukerens behov i fokus.

sm_ref_nte_team
sm_ref_nte_kmod

Prosessen

Sammen med et tverrfaglig team identifiserte vi først behovene til NTE og kundene deres. Videre brukte vi kjernemodellen til å definere de mest sentrale sidene, samt hvilke oppgaver som skulle prioriteres her.

Basert på toppoppgavene til det nye nettstedet lagde vi en prototype som det ble utført grundige brukertester på. Med tilbakemeldingene fra disse testene fikk vi gjort nødvendige korrigeringer for å kode opp den endelige løsningen. Her satte vi også opp ulike tekniske integrasjoner som gjorde hele systemet mer sømløst og funksjonelt.

sm_ref_nte_team_ac
sm_ref_nte_env

Resultatet

Nye nte.no er et tydelig og brukervennlig nettsted med et intuitivt brukergrensesnitt. Det er lett å bli kunde, gjøre seg kjent med hva som tilbys og melde inn feil. Designet er rent og enkelt. Språket er folkelig og konkret.

Et godt nettsted blir aldri "ferdig". Også etter publisering er løsningen under kontinuerlig utvikling. Videre brukertesting og analyse gjennomføres fortløpende ettersom nye behov og teknologiske muligheter oppstår. Et fleksibelt nettsted gjør det enklere å implementere ny funksjonalitet og gjøre forbedringer ved behov.

Leveransen

Vi har bistått NTE med:

  • Innsikt og analyse
  • Definere mål, målgrupper og brukerbehov
  • Interaksjonsdesign
  • Brukertesting
  • Integrasjon med interne fagsystemer
  • Reduksjon av teknologisk gjeld

nte.no

ntenett.no