Nettbutikk – fra treg og tungrodd til fast and furious

Bil1Din startet som bilopphuggeri i Namdalen for 40 år siden. I dag reklamerer generasjonsbedriften for bransjens beste tilgjengelighet til brukte bildeler av god kvalitet. Bildelene importeres fra flere andre huggerier i Norge og Sverige og omsettes til verksteder og privatpersoner over hele Norge gjennom nettbutikken bil1din.no.

bil1dinref_smartmedia

Utfordringen

Utgangspunktet for vårt oppdrag var en digital løsning bestående av en nyere nettside bygget på WordPress som var koblet opp i mot en eldre del bestående av nettbutikk og bruktbildatabase. Overgangen fra den nyere til den eldre delen av løsningen var til å ta og føle på, og brukerne opplevde sistnevnte som treg, tungrodd, utdatert og moden for skraphaugen.

For vår kunde var det frustrerende å se salg gå tapt som følge av dette. I tillegg påløp betydelige kostnader ved hver minste endring som skulle utføres, også dette på bakgrunn av at den eldre delen av systemet var utdatert å vanskelig å jobbe med.

En etterlengtet endring var blant annet mulighet for å vise både tilgjengelige brukte og tilsvarende nye bildeler samtidig, slik at brukerne kunne gjøre et valg basert på både tilgang og pris.

bil1dinref4
bil1dinref8

Prosessen

I samarbeid med kunden kartla vi eksisterende utfordringer og ønsker, og utarbeidet en kravspesifikasjon. Her ble vi enige om hva som skulle på plass i den nye løsningen og hvilke økonomiske rammer vi hadde for oppdraget. 

Når dette var avklart gikk vi over til å se hvordan vi kunne løse oppdraget på best mulig måte innenfor de gitte rammene. Her fikk vi frie tøyler men med Rask, Responsiv og Moderne som viktige stikkord fra kunden.

I designprosessen jobbet vi med å gjøre kundereisen så enkel og oversiktlig som mulig med produktene i fokus. Når løsningen skulle kodes valgte vi å beholde bruktbildatabasen, men kombinerte den med et nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) og en egenutviklet API-kobling som gjorde det mulig å koble sammen de ulike datakanalene. Den visuelle delen av løsningen ble bygget i React. Bakgrunnen for disse valgene var at vi ønsket fleksibel løsning som skulle gi rom både for å koble på nye datakanaler og gjøre radikale designendringer i framtiden. 

bil1dinref7

Resultatet

Den nye løsningen er en moderne nettbutikk med et enkelt og brukervennlig design. Nettsiden er rask til tross for at man søker i en database med 6 millioner bildeler. Teknisk sett er løsningen fleksibel og gir rom for framtidige endringer både frontend (visuelt) og backend (system).

Leveransen

Vi har bistått Bil1Din med:

  • Behovsavklaring og rådgiving
  • Design av brukergrensesnitt
  • Koding av nettside på React
  • Koding av ERP-system
  • Koding av API-kobling
  • Reduksjon av teknologisk gjeld

Bil1Din.no