Om oss

Smart Media er et digitalbyrå med 31 dyktige medarbeidere. Vi leverer nettsider og andre digitale løsninger og tilbyr en rekke tjenester innen strategi, design, kode og innhold.

Som en del av den kreative klyngen Drivhuset er vi lokalisert på InnoCamp i Steinkjer.

omoss_illustrated_sm

Med visjonen "Fornøyde kunder hver dag" har vi siden 2005 utviklet nettsider og andre digitale løsninger for store og små kunder over hele landet.

Fordi vi ser at samspillet mellom strategi, design, teknologi og innhold er essensielt i framstillingen av de gode brukeropplevelsene som også ivaretar forretningsmessige mål, ønsker vi å bistå våre kunder på alle disse områdene.

I 2019 relanserer vi oss som digitalbyrå etter å ha styrket kompetansen og utvidet tjenestetilbudet. Vi tilbyr nå et vidt spekter av tjenester innen strategi, design, innhold og kode slik at du kan få bistand med det du trenger for å nå dine digitale ambisjoner.

Etter mange års partnerskap med flere kreative byråer i Midt-Norge er vi vant til å jobbe på tvers av team. Vi kobler gjerne på våre samarbeidspartnere der det er hensiktsmessig for å skaffe riktig kompetanse til ditt prosjekt.