Monika Meistad

Webutvikler

Startet som utvikler i Smart Media september 2013. Har en bachelor i spill- og opplevelsesteknologi og er Enonic sertifisert.

Portrett av Monika Meistad