Knut Ekeberg

UI designer

Knut ble ansatt som UI-designer april 2022. Han har studert UX/UI-design ved Bethel School of Technology som er et bootcamp rettet studie, og kommer fra stillingen som UX-designer i Stryde. 

Knut jobber primært remote fra Sogn hvor han er bosatt med familien, men kommer også til InnoCamp med jevne mellomrom for å jobbe sammen med resten av teamet. 

Knut Ekeberg