screen phone

Siva

Vi har levert komplett løsning til Siva, både når det gjelder konsept, design og utvikling. Nettsiden er koblet opp mot en ekstern database som inneholder informasjon om Siva partnere. Det er også laget egne løsninger for årsmeldingen «Siva beretter» og «Sivanett» som er Siva sin årlige konferanse for sine partnere.

Besøk nettsiden