screen tablet phone

Gemini.no

Vi har gjort flere prosjekter for NTNU og Sintef. Blant annet bygget opp deres portal for forskningsnytt: gemini.no.

Besøk nettsiden