screen phone

Distriktssenteret

Vi vant den nasjonale anbudskonkurransen når Distriktssenteret skulle utvikle nye nettsider. Distriktssenteret er et faglig forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har kontor i Steinkjer, Sogndal og Alstahaug.

Besøk nettsiden