Få mer ut av annonsekronene i Google Ads PPC

Det å vises på Google er enklere enn noen gang. Vi hjelper deg å gjøre det på en lønnsom, effektiv måte som jobber mot dine mål.

pexels-caio-67112

Hvis din betalte markedsføring ikke gir avkastning kan vi hjelpe.

Mange bedrifter er usikre på hvor den gyldne linjen mellom avkastning og omsetning går.

Selv om det er en uting er det ikke uvanlig for annonsører holder seg innenfor trygge rammer, uten å dedikere tid til testing og optimalisering av ulike kampanjer. Måten vi mennesker bruker internettet på, og måten nettjenester utvikler seg, tilsier at vi også må optimalisere og justere markedsføringen vår over tid. Hvis man ikke tester nye funksjoner, optimaliserer budsjett mot fortjeneste og omsetning, samt analyserer ytelsen på tidligere kampanjer kan man gå glipp av uante muligheter.

Har du tenkt på hvilken informasjon din visuelle identitet kommuniserer?
Visuell Identietet - Har du tenkt på hvilken informasjon din visuelle identitet kommuniserer?

I Smart Media har vi fokus på resultatorientert markedsføring, også kalt Performance Marketing.

Det betyr at vi til enhver tid ser etter muligheter til å forbedre kampanjeytelse opp mot målene vi setter oss sammen med deg som kunde. Vi bruker ytelsesmålinger til å informere disse forbedringene basert på interne prosesser, som i sin tur blir skapt på bagrunn av testing og optimalisering. Markedsføring kommer ikke i én størrelse og passer alle, men er heller en aktivitet som må skreddersys for din merkevare og dine mål.

Få full oversikt over PPC-ytelse med nøkkeltall som betyr noe for deg

Et ytelsesfokusert oppsett betyr at aktivitet som ikke gir avkastning blir nedprioritert, slik at dine annonsekroner blir brukt der de gir avkastning. Vi gir deg full oversikt over ytelsen på dine kampanjer, helt ned på søkeordnivå. Dette medfører at du får innsikt i hva dine kunder søker på samt hvor stor etterspørsel det er for ditt produkt - også sett bort fra dine eksisterende kunder. Når man har et oppsett med fokus på ytelse står man også mye stødigere når man skal skalere aktiviteten. Når man vet at man har en ROAS (return on ad spend) som møter forventninger kan man trygt utvide aktiviteten på en agil, fleksibel måte. Uansett størrelsen på din bedrift er det verdt å se på hvordan PPC kan hjelpe deg å nå dine mål.

Kontakt oss for et uforpliktende møte