Karbonfangst under vann enkelt forklart

Firma
Ocean Geo-Loop

År
2020

Type
Innhold 
Design 
Nettside

Teknologi
WordPress

Utfordringen

Hvordan kan vi gjøre et ukjent konsept kjent og forståelig for alle?

Målgruppe

Personer med engasjement for klima og miljø.

Mål og ambisjoner

Kunden ønsket å nå ut til flest mulig med informasjon om sitt konsept, karbonfangst under vann, på en forståelig måte. Løsningen skulle være skalerbar og enkel å bygge videre på.

Resultatet

Resultatet ble en ny nettside, oceangeoloop.com, som enkelt forklarer konseptet. For å nå ut til flest mulig ble innholdet laget på engelsk.

Smart Media har bistått med rådgivning, innhold og nettside.

En idé med enormt potensiale.

Innovasjonsselskapet Proneo tok kontakt med Smart Media i slutten av september 2020. Proneo hadde fått i oppdrag fra oppfinneren Hans Gude Gudesen å lage enn nettside som på en mest mulig folkelig måte skulle forklare prinsippene bak en ny måte å fange karbon under vann. Konseptet hadde fått tittelen Ocean Geo-Loop.

Gjennom godt samarbeid landet vi fort på en løsning som svarte på utfordringen - en tilsynelatende enkel nettside, men med et godt rammeverk for videre utvikling.

Ocean Geo-Loop nettside
Ocean Geo-Loop design

Designet på nettsiden satt med en gang og innholdsmessig opplevde vi gode prosesser med å definere visjon og hovedbudskap.
Kristin Haanshuus, Proneo

Viktigheten av å komme raskt på banen.

På grunn av stor interesse og stort medietrykk var det viktig for Ocean Geo-Loop å være raskt tilstede og eie sin egen historie. Det ble derfor essensielt å ha på plass en løsning raskt, slik at man kunne henvise interessenter og bygge synlighet i digitale kanaler. Like viktig var det at løsningen enkelt kunne oppdateres og bygges videre på. Målgruppen skulle være folk med engasjement for klima og miljø.

For å sikre rask framdrift satt vi sammen et team med både innholdsprodusent, designer og front-end utvikler. Dette teamet jobbet tett med prosjektgruppen hos Ocean Geo-Loop.

Prosjektet tok ikke for seg noen visuell identitet, likevel var det vesentlig at fargepalett, grafikk og animasjon skulle forsterket budskapet i Ocean Geo-Loop-konseptet. Løsningen la til rette for en smidig overgang til en ny visuell profil i fremtiden.

Se nettsiden oceangeoloop.com.

Smart Media har hjulpet en rekke bedrifter å bli mer digitale siden oppstarten i 2005. Få gode tips og råd på denne siden.

Ocean Geo-Loop design fra nettside
Ocean Geo-Loop nettside