Film 1: Bli synlig i ditt marked med en sterk visuell identitet

Film 1: Bli synlig i ditt marked med en sterk visuell identitet

En sterk visuell identitet kan forsterke merkevaren din og gjøre deg synlig i ditt marked, men for å forstå hva som gjør en visuell identitet verdifull for ditt selskap må vi først forstå hva en visuell identitet er og hvorfor den er så viktig.

 

Hva er en visuell identitet?

Den visuelle identiteten er selskapet sin synlige fremstilling og det første man ser når man interagerer med et selskap, produkt eller tjeneste. Det er alle de fysiske elementene. logo, typografi, farger, grafiske elementer osv. Det er helhetsinntrykket som sammen utgjør den visuelle identiteten.

 

En visuell identitet blir ofte misforstått som at det skal se bra ut eller kult ut. De fleste ønsker nok at selskapet skal fremstå bra, men det viktigste er at identiteten speiler selskapet, produktet eller tjenesten. Selger du et produkt i billig-segmentet ville det vært dumt om produktet så altfor fancy og dyrt ut, da ville du ikke truffet målgruppen.

 

Hva er forskjellen på en merkevare og en visuell identitet? 

Her er det lett å bli litt forvirret. Mens den visuelle identiteten er de fysiske elementene er merkevaren de abstrakte kvalitetene vi tillegger. Merkevaren belager seg derfor på kundenes opplevelser av selskapet og deres assosiasjoner tilknyttet disse.

Den visuelle identiteten jobber for å skape oppmerksomhet og bli gjenkjent mens det er gjennom merkevarebygging at vi tillegger mening.

 

Hvorfor er den visuelle identiteten så viktig?

I løpet av 0,1 sekund vil mennesker danne seg en mening om hvorvidt de liker, stoler på og er tiltrukket av noe de ser. Siden et dårlig førsteinntrykk kan være vanskelig å rette opp er denne tidelen av et sekund utrolig viktig for å få oppmerksomhet. Den visuelle identiteten gir de som interagerer med merket en «knagg» å henge opplevelsen deres på, men den kan også selv tillegge merket kvaliteter.

 

Hva gjør en visuell identitet verdifull?

En verdifull visuell identitet skal være gjenkjennelig og minneverdig og legge til rette for merkevarebygging. 

Den skal speile merkevaren, verdiene og kulturen og hjelpe merkevaren i å stå ut blant konkurrentene. På denne måten kan den forsterke posisjonen og eventuelle konkurransefortrinn.

Det er ikke bare eksternt at den visuelle identiteten er viktig. Den er også et godt verktøy for å skape stolthet internt i selskapet, slik at man kan bygge en sterk intern kultur samlet «under ett flagg». 

En sterk visuell identitet kan forsterke merkevaren din og gjøre deg synlig i ditt marked, men for å forstå hva som gjør en visuell identitet verdifull for ditt selskap må vi først forstå hva en visuell identitet er og hvorfor den er så viktig.

Hva er en visuell identitet?

Den visuelle identiteten er selskapet sin synlige fremstilling og det første man ser når man interagerer med et selskap, produkt eller tjeneste. Det er alle de fysiske elementene. logo, typografi, farger, grafiske elementer osv. Det er helhetsinntrykket som sammen utgjør den visuelle identiteten.

 

En visuell identitet blir ofte misforstått som at det skal se bra ut eller kult ut. De fleste ønsker nok at selskapet skal fremstå bra, men det viktigste er at identiteten speiler selskapet, produktet eller tjenesten. Selger du et produkt i billig-segmentet ville det vært dumt om produktet så altfor fancy og dyrt ut, da ville du ikke truffet målgruppen.

 

Hva er forskjellen på en merkevare og en visuell identitet? 

Her er det lett å bli litt forvirret. Mens den visuelle identiteten er de fysiske elementene er merkevaren de abstrakte kvalitetene vi tillegger. Merkevaren belager seg derfor på kundenes opplevelser av selskapet og deres assosiasjoner tilknyttet disse.

Den visuelle identiteten jobber for å skape oppmerksomhet og bli gjenkjent mens det er gjennom merkevarebygging at vi tillegger mening.

 

Hvorfor er den visuelle identiteten så viktig?

I løpet av 0,1 sekund vil mennesker danne seg en mening om hvorvidt de liker, stoler på og er tiltrukket av noe de ser. Siden et dårlig førsteinntrykk kan være vanskelig å rette opp er denne tidelen av et sekund utrolig viktig for å få oppmerksomhet. Den visuelle identiteten gir de som interagerer med merket en “knagg” å henge opplevelsen deres på, men den kan også selv tillegge merket kvaliteter.

 

Hva gjør en visuell identitet verdifull?

En verdifull visuell identitet skal være gjenkjennelig og minneverdig og legge til rette for merkevarebygging. 

Den skal speile merkevaren, verdiene og kulturen og hjelpe merkevaren i å stå ut blant konkurrentene. På denne måten kan den forsterke posisjonen og eventuelle konkurransefortrinn.

Det er ikke bare eksternt at den visuelle identiteten er viktig. Den er også et godt verktøy for å skape stolthet internt i selskapet, slik at man kan bygge en sterk intern kultur samlet “under ett flagg”.