Digitalbyrået styrkes med åtte nye smartinger

I forbindelse med satsingen som digitalbyrå fra januar i år har vi de siste månedene lett aktivt etter nye digitale talenter som kan styrke kapasiteten og bidra til et bredere tjenestetilbud til kundene våre. Nå har vi økt teamet med åtte nye medarbeidere, hvorav syv starter for fullt allerede i løpet av sommeren.

Artikkel-001

Daglig leder, Alexander Kjølstad forteller at det i utgangspunktet ble utlyst tre stillinger som henholdsvis prosjektleder, digital markedsfører og designer, men at han endte opp med å ansette dobbelt så mange i tillegg til to lærlinger.

– Responsen på stillingsutlysningene var over all forventning, med mange kvalifiserte søkere. Ettersom det går såpass bra for byrået om dagen og vi fikk så mange gode kandidater å velge blant, måtte vi bare smi mens jernet var varmt, konstaterer en smilende Alexander.

Vi utvider teamet med åtte nye medarbeidere. Silje Selina Sandvik startet som mediegrafikerlærling 1.mai, mens Andreas Buarø begynte i jobben som digital markedsfører fra 1.juli.

Og de nyansatte er…

Blant de nye smartingene finner vi Andreas Buarø og Therese Laugen som begge er ansatt som digitale markedsførere. Andreas, som har etablert seg på Mære sammen med familien, startet i stillingen 1.juli, mens Therese kommer flyttende fra Trondheim 1.august. Begge har nylig fullført bachelor i markedsføringsledelse fra BI, og sitter på kompetanse som er særlig viktig for tjenestene byrået tilbyr innen digital markedsføring. 

Alexander forteller at han avventer med å ansette noen i stillingen som prosjektleder inntil videre. Dette på bakgrunn av at det ansettes to digitale markedsførere, som også vil kunne operere som prosjektledere.

– Andreas og Therese besitter kompetanse det har vært viktig for oss å styrke oss på, og selv om de har samme tittel har de ulike kvaliteter som vi ikke klarte å velge mellom. Her gjaldt det å sikre seg begge når vi først fikk muligheten, utdyper han fornøyd. 

I stillingen som designer er Lovise Sverdrup ansatt på heltid fra 1.august etter å ha jobbet deltid hos oss ved siden av studiene de siste tre årene. Nå som hun har fullført bachelor i medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, har hun bosatt seg i Oslo og vil jobbe derfra. I tillegg til Lovise har vi ansatt enda en designer som begynner på nyåret. 

Vi har også ansatt to lærlinger innen mediegrafikerfaget, Silje Selina Sandvik og Jon Martin Stuberg. Silje startet i stillingen 1.mai og er allerede godt i gang med flere nettsideprosjekter, mens Jon Martin blir en del av teamet fra 1.august. De gleder seg nå til å lære mer om prosessen som ligger bak utviklingen av en nettside. 

Også innen film og foto har vi knyttet til oss to nye medarbeidere: Magnus Lillemark, som allerede har lang fartstid i bransjen, vil få ansvar for manusutvikling og regi, mens Adrian Tørring Haug begynner i full stilling som fotograf etter å ha imponert mens han var på internship tidligere i år. Begge er ansatt produksjonsselskapet Camerat som jobber tett opp mot resten av digitalbyrået. 

Alexander er godt fornøyd med sammensetningen av teamet etter rekrutteringen. 

– Nå mener jeg at vi har den kompetansen som trengs for å konkurrere på et nasjonalt nivå i enda større grad enn vi hittil har satset på. Vi har også høye ambisjoner om videre vekst, noe vi bør ha gode forutsetninger for å lykkes med nå som teamet er styrket.

Kom i gang!
Når du ber om et tilbud fra oss tar vi kontakt med deg for å avklare ditt behov. Basert på dette setter vi opp et tilbud til deg innenfor ditt budsjett.

Kontakt oss