Smart Media satser som digitalbyrå

Smart Media gikk 1. januar 2019 over fra å være en nettsideleverandør til å bli et digitalbyrå som opererer i skjæringspunktet mellom kreativitet og teknologi. Smart Media ønsker med det å bli en mer helhetlig partner med kunder og samarbeidspartnere.

Medarbeidere i Smart Media. Foto

– Flere av våre kunder har vært tydelige på at de ønsker at vi bistår dem med mer enn selve rammeverket på en nettside. Vi har derfor satt sammen et digitalbyrå som kan tilby strategisk rådgivning, innholdsproduksjon og nye arbeidsmetoder, sier Alexander Støvik Kjølstad, som i forbindelse med den nye satsingen gikk inn som daglig leder fra januar i år.

– Thomas Aune har gjort en utmerket jobb som daglig leder for Smart Media de siste tre årene. Han har lang fartstid i selskapet, sitter på høy kompetanse innenfor mange av de viktigste satsingsområdene våre og blir helt klart en viktig ressursperson også i tiden fremover, fortsetter han.

Aune gleder seg til å tre inn i en ny rolle som seniorrådgiver hos digitalbyrået.

– Jeg ser fram til å kunne fokusere enda mer både på rådgivning og design, og gleder meg til å jobbe kreativt og strategisk sammen med kundene våre. Som byrå er vi inne i en spennende og utfordrende fase nå, og det er ekstremt motiverende både for meg og resten av teamet.  

I forbindelse med den nye satsingen gikk Alexander Kjølstad (t.v.) inn som daglig leder igjen. Thomas Aune kommer til å jobbe mer med strategi og design som seniorrådgiver. Foto
I forbindelse med den nye satsingen gikk Alexander Kjølstad (t.v.) inn som daglig leder igjen. Thomas Aune kommer til å jobbe mer med strategi og design som seniorrådgiver.

Et smartere og tettere samarbeid

Smart Media er et utviklingsmiljø som stadig vokser, derfor var det et naturlig og neste steg å satse videre som et digitalbyrå. Teamet består av ansatte fra Smart Media AS og Camerat AS. Søsterselskapet Smart Labs er nå fusjonert inn i Smart Media..

– Smart Labs ble opprettet som et eget selskap 15. august 2014 som et testprosjekt hvor vi skulle jobbe med mer avansert webutvikling enn det som kreves i en standard nettside. I tillegg til at vi fortsatt leverer nettsider på WordPress er vi nå også sertifisert partner hos Enonic, en norskutviklet plattform som brukes av flere store statlige og private virksomheter, sier han og legger til:

– Etter å ha opparbeidet kompetanse på flere områder og oppnådd gode resultater var det på tide å fusjonere Smart Labs med Smart Media, og relansere sistnevnte som digitalbyrå.

Smart Media har det siste året også samarbeidet tett med søsterselskapet Camerat, og dette samarbeidet videreutvikles nå. De ansatte i Camerat blir en del av teamet, og film, foto, animasjon og streaming blir en del av digitalbyråets portefølje.

– Det blir enklere for oss fordi dialogen vil være enda tettere, og det blir enklere for våre kunder fordi de kan forholde seg til en overordnet prosjektleder i en større leveranse som omfatter flere produkter. Dette vil oppleves mer sømløst for våre kunder og spare tid på kommunikasjon.

Medarbeidere i Smart Media. Foto
Teamet består av ansatte fra Smart Media AS, som nå er fusjonert med Smart Labs AS, og Camerat AS

Mer fokus på innhold og strategi

Nye tjenester som det vil satses ytterligere på fremover er innhold og strategi. Førstnevnte er noe som kundene har løst selv eller via samarbeidspartnere tidligere. Det å skulle skrive om seg selv er som regel veldig krevende, det kan være vanskelig å se seg selv utenfra, finne de sterke sidene og klare å fremheve dem. Dermed hender det seg at denne prosessen kan ta lengre tid enn forventet.

– Innhold er kanskje det viktigste man investerer i når det gjelder markedsføring og kommunikasjon. Vi har kunder som allerede bruker oss som innholdsprodusenter, både på enkeltoppdrag og over lengre perioder. Her kan vi tilby innholdstjenester innen tekst, foto, video og animasjon. Vi kan levere det meste inhouse, og fortsetter i tillegg samarbeidet med våre dyktige samarbeidspartnere.

Smart Media vil også i større grad gjennomføre workshops, design-sprinter, samt jobbe strategisk med å løse kundenes utfordringer. I disse møtene avdekkes salgsargumenter og sterke sider som kunden nødvendigvis ikke var klar over selv.

– Det er viktig for oss som digitalbyrå å få sett på hvilke målgrupper vi skal nå med budskapet, hvilke kanaler som skal benyttes og hvordan vi skaffer trafikk dit. Når vi kjører slike prosesser blir produktene ofte bedre og kunden mer fornøyd. I tillegg får vi utredet feil og avklart forventninger før det blir et problem.

Digitalbyrået er fremdeles i utviklingsfasen, og Kjølstad ser derfor frem til en spennende tid med utvikling av nye produkter og tjenester.  

– Først og fremst gleder vi oss virkelig til å starte reisen som digitalbyrå og se alt vi skal lage på prosjektene som vi har fremover. Jeg vil også skryte av våre kunder som ønsker å satse med oss – og som gir teamet tillit. Sammen er vi i stand til å lage fantastiske ting!

Kom i gang!
Når du ber om et tilbud fra oss tar vi kontakt med deg for å avklare ditt behov. Basert på dette setter vi opp et tilbud til deg innenfor ditt budsjett.

Kontakt oss