Ny nettside for Stiklestad

Kategori: Blogg, Prosjekter

Vi har levert ny nettside til Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Stiklestad Hotell. Ved å skifte publiseringsløsning til WordPress har det blitt vesentlig enklere å oppdatere innholdet, mot den løsningen som de hadde tidligere. Sammen med WOW Medialab har vi kommet fram til et design som er mer fleksibelt og gir kunden mulighet til å trekke fram det som til enhver tid er viktig i løpet av året.

Vi takker for oppdraget, og gleder oss til å hjelpe Stiklestad med å videreutvikle løsningen i årene som kommer.