Webdesign

Kategori: Tjenester

smas.no_icons_4

Vi hjelper deg med å få laget et webdesign for din nettside. Vi har både egne designere og en rekke samarbeidspartnere med ulike uttrykk. Når vi skal sette opp et webdesign er det viktig å tenke på at nettsiden skal fungere for brukeren og at den skal være enkel å oppdatere. Den siste tiden har det også blitt mer og mer vanlig at nettsiden skal fungere på mobil og tablets. Det gjør at det er mer man må forholde seg til og at designeren også bør ha noe kunnskap om hvordan det tekniske fungerer.

Klikk her hvis du vil lese mer om mobildesign.