Nytt møte i gründerrådet

grunderradet

Som tidligere nevnt i bloggen deltar jeg i Gründerrådet som er opprettet av kommunalminister Liv Signe Navarsete. Vi hadde vårt første møte 19. september, og i dag har jeg vært i Oslo for å delta på møte nummer 2. Temaene som sto på agendaen var følgende:

  • Tilgangen til kapital og finansiering av gründervirksomhet
  • Hvordan møter virkemiddelapparatet gründerne? Hva etterspør gründerne og får de den informasjonen de har behov for.

Vi fikk to svært gode presentasjoner fra Innovasjon Norge og Connect Norge. Innovasjon Norge delte villig av sine tanker rundt utfordringer i organisasjonen og på hvilke områder de mener at de har et forbedringspotensiale. Det var positivt å se at mye av det som kom fram var ting som gründerrådet også har påpekt.

Connect Norge hadde jeg ikke hørt like mye om før møte. Mona Hellund som presenterte Connect gjorde et veldig godt inntrykk, og jeg tror det var flere enn meg som ønsker å finne ut mer om denne organisasjonen.

Det var som vanlig mange som var engasjerte i diskusjonene rundt bordet. Jeg syns gründerrådet begynner å ta form, og jeg gleder meg allerede til vi kan vise fram et sluttprodukt.

Det er veldig givende å bli kjent med flere av rådets medlemmer, og jeg ser for meg at jeg kommer til å holde kontakt med mange av dem også etter at vårt arbeid er ferdig.

Vi i gründerrådet har opprettet en facebook gruppe for de som har innspill til rådets arbeid. Hvis du er gründer og ønsker å bli invitert til denne gruppen er det bare å ta kontakt med meg på alexander@smartmedia.no.

Mer informasjon om gründerrådet finner du i pressemeldingen fra KRD.

FOTO: KRD på Flickr. LINK: http://www.flickr.com/photos/krdep/6162209269/in/set-72157627580726179/