Første møte i Gründerrådet

Alexander Kjølstad deltar på første møte i Gründerrådet.

Første møte i Gründerrådet er gjennomført. Vi møtte opp på kommunalministeren sitt kontor mandag 19. september kl. 14.00. Merket godt at det som skjedde 22. juli har ført til ekstra sikkerhetstiltak, uten at det satte noen stor demper på helhetsinntrykket.

Det var givende å høre mer om de andre deltagerne som skal være med i rådet, og jeg innså raskt at her sitter det mange ressurssterke personer. Hele rådet er bevisst på at vi ønsker å komme fram til veldig konkrete råd som kan settes ut i livet. Samtidig merker jeg meg at det er flere enn meg som er opptatt av holdninger og temaer som det er vanskelig å løse kun ved å bevilge mer penger.

Gleder meg til neste møte, og ser fram til å bli bedre kjent med mine rådskollegaer.

Fikk også et oppslag i DN samme dag 🙂

Alexander

FOTO: KRD på Flickr. LINK: http://www.flickr.com/photos/krdep/6162209269/in/set-72157627580726179/