Medlem av nytt gründerråd

pressekonferanse

I går ble det nye gründerrådet til kommunalminister Liv Signe Navarsete lansert. Jeg deltok på pressekonferansen på Pirsenteret i Trondheim sammen med kommunalministeren, styreleder i SIVA Åslaug Haga, NHO-direktør John G. Bernander, og gründer Silje Vallestad som også sitter i rådet.

Aktuelle nettsaker:
Lar seg imponere av ung gründer (Trønder-Avisa)
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete set ned eit eige gründerråd (regjeringen.no)

Alexander